Kryty na radiátory

 

Na základě fyzikálních zákonů teplo stoupá vždy nahoru. Nejinak je tomu u radiátorů, proto nám kryt na radiátor nijak neomezí vytápění místnosti (teplý vzduch volně proudí mřížkou ve vrchní části krytu). Ve skutečnosti zakrytím přední části radiátoru zúžíme prostor pro proudění teplého vzduchu a tím ho zrychlíme - nastane tzv. komínový efekt. Vzduch tak cirkuluje v místnosti rychleji a teplotní rozdíly jsou minimální. V celém prostoru je tak příjemnější a přirozenější klima a nastává tzv. "tepelná pohoda".


Malá rada

Z principu jsou radiátory umístěny hlavně pod okny, a to z toho důvodu, aby stoupající ohřátý vzduch omezil pronikání chladného vzduchu od okna do místnosti. Nejhorší variantou je např. záclona až na zem (záclona v tomto případě brání stoupajícímu ohřátému vzduchu postupovat dále do místnosti). Záclona by tedy měla být co nejblíže u zdi a nejlépe končit nad parapetem.